Mersin kent merkezinde yer almakta, yüksek blok arkada bırakılarak ve yapı kademeli olarak ana yola indirilmek sureti ile yakın çevresine vereceği yükseklik etkisi azaltılmaya çalışılmıştır.