• Yıl
  • Şehir Mersin
  • Toplam Alan

Mersin kent merkezinde yer almaktadır. İmar plan kararlarına göre parselde TAKS %50 dir. Mal sahibi ise kentin merkezinde yer alacak böyle bir yapıdaki hiçbir alandan rant nedeniyle vazgeçmemektedir. Bu yüksek oran ve mal sahibinin kaçınılmaz arzusu, çekme mesafelerinden sonra kalan tüm parselin alçak kütle ile dolması anlamına gelmektedir.

Bu yapıda da Motiva İş Merkezi ve Çukurova Rezidans bloklarında kullandığımız tasarım ilkeleri kullanılmıştır. Yükselen blok arkada bırakılarak ve  yapı kademeli olarak ana yola indirilmek sureti ile yakın çevresine vereceği yükseklik etkisi azaltılmaya çalışılmıştır.

@