Ozan Tüzün
Mimar

Mimarlık eğitimini 1981 yılında Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi (Gazi Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi’nde tamamlamıştır. Eğitimine paralel olarak Yurdanur Sepkin ve Öner Olcay’a ait Orhun Mimarlık Ofisinde 1982 yılına kadar çalışmaya devam etmiştir.

1984 yılından itibaren kendi ofisini yönetmeye başlamış, çalışmalarını 1992 yılından itibaren, eşi Y. Mimar Suzan Tüzün ile kurduğu Atelye Mim Mimarlık firmasında, bir dönem butik mobilya imalatını da kapsamak üzere, proje, dekorasyon, uygulama, müşavirlik ve kontrollük alanlarında sürdürmektedir. 

Görev aldığı, Adana Kent Konseyi yürütme kurulu üyeliği ve çeşitli sivil toplum örgütlerinde çeşitli sosyal projelerde, kent ve mimarlık mesleği ile ilgili çalışmalarda bulunmuştur.

TMMOB Mimarlar Odası kurullarının yanı sıra, Mimarlar Odası Adana Şubesi yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuş ve farklı dönemlerde başkanlığını yürütmüştür. 

Adana Tepebağ Rotary Kulübü tarafından düzenlenen ödül programında, “toplumun aydınlanması ve yaşadığı çevreye katkıları ve mesleki çabalarından” dolayı 2019-2020 dönemi Meslek Hizmet Ödülüne layık görülmüştür. 

Birçok konferans vermiş,  mimari proje yarışmalarında katılımcı veya jüri üyesi olarak görevler almıştır. Çukurova Üniversitesi, Adana A. T. Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi’nin mimarlık fakültelerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak mimari ve yapı projesi derslerini vermiştir. 

Suzan Mehtap Tüzün
Y. Mimar

Suzan Tüzün ADMMA Mimarlık Fakültesi’nde 1982 yılında lisans eğitimini tamamlamıştır. 1985 yılına kadar aynı fakültede araştırma görevlisi olarak, 1985-87 yılları arasında Adana Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İl Müdürlüğü’nde mimar olarak çalışmıştır. ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde başladığı yüksek lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) İç Mimarlık Bölümü’nde tamamlamıştır.

Mesleki pratiğini 1987 yılından bu yana Adana’da Ozan Tüzün ile birlikte kurucu ortağı olduğu Atelye Mim Mimarlık firmasında sürdürmektedir. Adana ve çevre iller başta olmak üzere ulusal ölçekte mimari ve iç mimari projeler ve uygulamalar yürütmektedir.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında faliyetlerde bulunmuş, Çukurova Üniversitesi GSF İç Mimarlık Bölümü’nde 2001-2015 yılları arasında yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak tasarım proje stüdyosu ve çeşitli dersler vermiştir.