Ozan Tüzün
Mimar

Mimarlık eğitimini 1981 yılında Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi (ADMMA) Mimarlık Fakültesi’nde tamamlamıştır. Eğitimine paralel olarak Yurdanur Sepkin ve Öner Olcay’a ait Orhun Mimarlık Bürosunda 1982 yılına kadar çalışmaya devam etmiştir.

1984 yılından itibaren kendi mimarlık ofisini yönetmeye başlamış, çalışmalarını Suzan Tüzün ile kurduğu Atelye Mim Mimarlık firmasında proje, uygulama, müşavirlik ve kontrollük alanlarında sürdürmektedir.

Çeşitli sivil toplum örgütlerinin yanı sıra; Mimarlar Odası kurullarında görevler almış, farklı dönemlerde Adana Şube yönetim kurulu başkanlığında bulunmuş, 2016 yılı itibariyle bu görevi tekrar üstlenmiştir. Birçok konferanslar vermiş, yarışmalarda jüri görevi yapmıştır. Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mimarlık bölümlerinde yarı zamanlı olarak mimari ve yapı projesi derslerini vermiştir.

 

Suzan Mehtap Tüzün
Y. Mimar

Suzan Tüzün ADMMA Mimarlık Fakültesi’nde 1982 yılında lisans eğitimini tamamlamıştır. 1985 yılına kadar aynı fakültede araştırma görevlisi olarak, 1985-87 yılları arasında Adana Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İl Müdürlüğü’nde mimar olarak çalışmıştır. ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde başladığı yüksek lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) İç Mimarlık Bölümü’nde tamamlamıştır.

Mesleki pratiğini 1987 yılından bu yana Adana’da Ozan Tüzün ile birlikte kurucu ortağı olduğu Atelye Mim Mimarlık firmasında sürdürmektedir. Adana ve çevre iller başta olmak üzere ulusal ölçekte mimari ve iç mimari projeler ve uygulamalar yürütmektedir.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında faliyetlerde bulunmuş, Çukurova Üniversitesi GSF İç Mimarlık Bölümü’nde 2001-2015 yılları arasında yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak tasarım proje stüdyosu ve çeşitli dersler vermiştir.