Geniş balkon konsepti ile hazırlanan tesis iki bloktan oluşmaktadır. Geniş ve uzun balkon alınlarının cephede tek düzeylik oluşturmamasına gayret edilmiştir. Katların ortalarında iki, yanlarında üç odalı konutlar yer almakta ve tüm mekanların bahçeyi önüne alarak güneye yönlendirilmesi üzerinde durulmuştur. Düşük yoğunluklu parselde bu durum otopark ve sosyal donatılar için rahat çözümler sunmuştur.