İşveren tarafından iş tanımı üç ayrı parselde üç ayrı konut olarak verilmiş olsa da, mimari proje aşamasında parsellerin birleştirilerek tek yapı yapma fikri önerisi işveren tarafından olumlu karşılanmıştır. Parseller tevhit edilerek üç adet 75 m2 büyüklüğünde konut planlanmıştır. Yapının yer aldığı köşe parselin kuzey yöndeki dar araç yoluna doğru eğimi değerlendirilerek, araç girişi bu yoldan sağlanmış ve kapalı otopark alanları elde edilmiştir. Parsellerin birleştirilmesi ile tek bir bahçede daha çok “faydalı” yeşil alan elde edilmiş ve her konuta müstakil bahçeler oluşturulmuştur. Zemin katlarda yapılar arasındaki boşluklar ile otopark alanları bahçelere bağlanırken, bu boşluklardan hava sirkülasyonu sağlanarak yöresel iklim koşulları için elverişli bir çözüm oluşturulmuştur. Yapılar birinci katta birleşirlerken güneyde yer alan teraslar açık oturma alanları olarak değerlendirilebilecektir.