Yapı ana hatlarıyla yola doğru kademeli alçalması üzerinde durulmuş ve yükseklik etkisi azaltılamaya çalışılmıştır. Kat alanının küçük olması sebebiyle yapı cephesinde ayrıntılardan kaçınılmış genel kütle etkisi üzerinde durulmuştur.