Adana kent merkezinde, Abidin Paşa ile Cemal Gürsel caddelerinin birleştiği köşede yer alan bina, Erken Cumhuriyet dönemi yapısıdır. Proje konumuz mevcut yapının röleve ve restorasyonu ile boş yan parsele ek bina yapılmasıdır. Kaynaklar yapının, aynı üslubun devamı olarak üç ayrı zamanda yapıldığını anlatmaktadır. 1986 yılına kadar; zemin katı bankanın Adana merkez şubesi, birinci katı lojman olarak kullanılmıştır. Ana binanın röleve restorasyonu ile ek binanın projelendirilmesiyle tamamen banka şubesine dönüştürülmüştür.

Mevcut bina batısındaki derme çatma bir yapıya yaslanmakta ve parsel çok katlı otelin sağır duvarı ile son bulmaktayken; yapılan ek bina ile bu yüksek sağır duvar kapatılmış, mevcut binaya doğru alçalan hatlar tercih edilmiştir. Ek bina ana binadaki bir yapı elemanının oranlarıyla ancak büyük ölçekte kullanılarak sonlandırılmıştır. Yeni ile eski binanın birleşmesi, yapıların birleşme noktasında oyuk ve geri çekilme ile oluşturulan derinlik ile sağlanmaya çalışılmıştır. Diğer yandan mevcut binanın çatısında  yapılan düzenlemeyle saçağın bu derinliğe girmesi ve ek binaya yüzünü dönmesi sağlanmıştır. Ana binanın kalın batı duvarlarına açılan büyük boşlukların ek binada oluşturulan galerilere baktırılması suretiyle iç mekanlarda da bütünlük yaratılmaya çalışılmıştır.