Proje Seyhan İlçesi, Mithat Paşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Alpaslan Türkeş Bulvarı’nın birleştiği kavşağın kuzey doğu köşesinde, Adana’nın en prestijli konut ve ticaret noktalarının birinde yer almaktadır. Proje zemin ve asma katlarda ticaret, normal katlarda ise konuttan oluşmaktadır. Parselin batısındaki hafif raylı sistem güzergahının varlığı ve etrafının prestijli ana bağlantı yollarıyla sınırlanmış olması yapının kütlesel imajına, parselin hakim rüzgara ve güneşe olan doğal yönlenmesi de yapının plan ve cephe çözümlerine yön veren önemli faktörler olarak ön plana çıkmıştır. Tasarım kriteri olarak, konut katlarında kullanıcının bu potansiyellerden faydalanmasını sağlayan dış cephe boşlukları ve iklime yüzünü dönen açık köşe çıkmalarıyla dinamik bir kütle imajı fikri üzerinden yola çıkılmıştır. Aynı zamanda kente hizmet edecek mağaza bloğu ile de hem kentlilerin hem de yapının kullanıcılarının maksimum faydası ilkesi doğrultuda tasarım süreci olgunlaşmıştır.