İklimin doğal gereği olarak yaşam mekanları güneye, düşey sirkülasyon elemanları kuzeye yerleştirilmeye çalışılmıştır. Arazi şartları gereği sirkülasyon alanlarının cepheye yansıması ile ortaya çıkan sağır ve büyük duvarlar renklendirilerek canlılık getirilmiştir.